Ποιοί είμαστε και σε τι πιστεύουμε

For the English version, please click here.

Eίμαστε κίνημα ελεύθερα-σκεπτομένων και μη-κομματικοποιημένων πολιτών.

Σκοπός μας είναι η προστασία και αναγέννηση τού Περιβάλλοντος της Ελλάδας, και η συνένωση των μεμονωμένων φωνών σε μία, πανελλαδική.

Πιστεύουμε ότι το Ελληνικό φυσικό και πολιτισμικό Περιβάλλον κινδυνεύει άμεσα από τη καταστροφική βιομηχανοποίηση που απορρέει από την άκρατη κι άκριτη επέκταση των αιολικών σε όλη τη χώρα.

Το Περιβάλλον δεν είναι κάτι το αποκομμένο και εξωτερικό προς τα εμάς – τουναντίον, ως σπίτι μας μάς εμπεριέχει και είναι άρρηκτο μέρος του πολιτισμού, της κοινωνίας, της ιστορίας και της λαογραφίας μας, ως και υπέρτατη έκφανση της Μητέρας-Γης.

Είναι γεγονός ότι επιτελείται – και μάλιστα με αυξανόμενους ρυθμούς – η καταστροφή του ορεινού και νησιωτικού μας περιβάλλοντος από την αχαλίνωτη τοποθέτηση ανεμογεννητριών στις κορυφογραμμές μας, ακόμα και σε σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους – και κυρίως σε σημεία με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, π.χ. σε περιοχές με ενδημικά είδη.

Πράγματι, μία από τις τρεις από τις τρέχουσες 11.209 ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα σήμερα (14 Αυγούστου 2021), βρίσκονται εντός προστατευόμενων ζωνών Natura 2000. Δείτε εδώ για έναν ενημερωμένο χάρτη: https://savenaturagreece.com/

Με άλλα λόγια, καταστρέφεται ανεπιστρεπτί το φυσικό (και πολιτισμικό!) περιβάλλον με πρόσχημα την ίδια του την προστασία. Εδώ είναι εμφανής μία θεμελιώδης λογική αστοχία, στα όρια του surreal.

Η εν λόγω καταστροφή είναι πολυσχιδής και περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών, με παράδειγμα την εκτενή θανάτωση πτηνών από τις φτερωτές, όπως και τις πλημμύρες από την πλάτυνση των σημείων τοποθέτησης των ανεμογεννητριών και, συνεπώς, την αλλαγή στη φυσική απορροή των ομβρίων.

Παράλληλα υπάρχει τόσον η οπτική όσο και η ακουστική ρύπανση από τις ανεμογεννήτριες, με δυνητικά αρνητική επίδραση τόσο στον τουρισμό όσο και σε κατοίκους κοντινών σε αυτές οικισμών.Yπάρχουν συνάμα δευτερογενείς αρνητικές επιτπώσεις, γιά παράδειγμα η διάνοιξη δασικών/ορεινών δρόμων γιά την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών, οι οποίοι δρόμοι είναι νέες δίοδοι σε παρθένα οικοσυστήματα τόσο από λαθροθήρες, όσο και από λαθροϋλοτόμους.

Τέλος, υπάρχει επίσης το πολύ θεμελιώδες ζήτημα του υποτιθέμενου θετικού («πράσινου») αντικτύπου των ανεμογεννητριών, τόσο όσον αφορά το αποτύπωμα του άνθρακα (ναι, έχουν!), όσο και το τελικό ισοζύγιο της ενεργειακής τους συμβολής όπως αποτυπώνεται στην ανάλυση συνολικού κύκλου ζωής των ανεμογεννητριών.

Ως εκ τούτου, κι ενώ δεν είμαστε φιλοσοφικά αντίθετοι στην ιδέα ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, είμαστε πολέμιοι της όποιας υπερβολής, και ιδίως όταν αυτή αναιρεί και καταρρίπτει τις ανανεώσιμες πηγές ως βιώσιμη εναλλακτική/συμπληρωματική λύση στο ενεργειακό.

Τι επιδιώκουμε και τι προτείνουμε, δεδομένης της ακραίας επέκτασης των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, σε βάρος του Περιβάλλοντος:

1. Την άμεση παύση των τρεχουσών εργασιών τοποθέτησης αιολικών στην Ελλάδα μέχρι να τροποποιηθεί το τρέχον διαβλητό νομικό πλαίσιο, και μέχρι να επαναξιολογηθεί περιβαλλοντικά κάθε αιολικό πάρκο από έγκριτους (και όχι έμμισθους από τις εταιρείες των αιολικών, όπως τώρα συμβαίνει) περιβαλλοντικούς μελετητές.

2. Την άμεση παύση νέων αδειοδοτήσεων αιολικών σε όλες τις χερσαίες και νησιωτικές περιοχές, δεδομένης της πολλαπλής υπερκάλυψης των ενεργειακών quota από τα ήδη τοποθετηθέντα αιολικά.

3. Την υποχρέωση της υποβολής από πλευράς των τεχνικών εταιριών τραπεζικής εγγυητικής, ακόμα και αναδρομικά στις περιπτώσεις των υπαρχόντων κι ενεργών αιολικών, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης αποκομιδή των αιολικών στο τέλος του κύκλου ζεωής τους, με παράλληλη υποχρέωση της επαναφοράς του περιβάλλοντος, φυσικού και πολιτισμικού, στην προ-αιολικών μορφή και χρήση του.

4. Τη χρήση αποκλειστικά θαλάσσιων αιολικών, σε περιοχές όπου αυτό είναι περιβαλλοντικά εφικτό και χωρίς να έχει αρνητική επίδραση στην τοπική οικονομία (π.χ. αλιεία)

5. Την αξιοποίηση των υπαρχουσών κατασκευών (οικιών, βιομηχανιών, δημοσίων κτιρίων κλπ) ως πρ΄σοφορων σημείων γιά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μικρών ανεμογεννητριών.

6. Τη σταδιακή αντικατάσταση του λιγνίτη και του πετρελαίου με φυσικό αέριο στα θερμικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ως λιγότερο ρυπογόνο μεταβατική λύση.