Αναδάσωση-Reforestation

Εύβοια: ανάθεση της αποκατάστασης των καμμένων εκτάσεων με ανύπαρκτο δημόσιο έλεγχο σε ιδιωτική εταιρεία αιολικών.

Πηγές: ERT Open, ιστότοπος eren.gr (πληροφορίες και φωτό). Oι φωτό είναι από το αιoλικο πάρκο της Eren στη θέση Αχλαδότοπος-Ντάρδιζα-Γκούρα-Λούτσα του Δήμου Καρύστου, με τρέχον δυναμικό 8 ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος 27,2 MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 25,8 MW. Παραθέτουμε το κείμενο του από 15 Σεπτεμβρίου 2021 άρθρου της ERT Open σχετικά με τη συνοπτική ανάθεση …

Εύβοια: ανάθεση της αποκατάστασης των καμμένων εκτάσεων με ανύπαρκτο δημόσιο έλεγχο σε ιδιωτική εταιρεία αιολικών. Read More »

seed bomb

Εναέρια σπορά / Seed-bombing?

GR Σκέψη προς συζήτηση: Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης κατά τις περιόδους ελαττωμένου κινδύνου πυρκαγιών (π.χ. Οκτώβριο-Απρίλιο), σε ρόλο εναέριας σποράς γιά αναδασώσεις? EN Your thoughts are welcome: Could aerial water-bombers (aircraft, helicopters) be used during periods of reduced fire risk (e.g. October-April), in the role of aerial sowing for reforestation purposes? …

Εναέρια σπορά / Seed-bombing? Read More »