Δρακόσπιτο Όχης (Ν. Εύβοια) από τον αέρα (video) ‘Dragon house’ on the summit of Mt Okhi, Euboea, Greece

Please scroll down for English

Ενάερια λ΄ήψη ενός από τα δρακόσπιτα (7ος-6ος αιώνας π.Χ.) κοντά στην κορυφή της Όχης, απόγευμα 28ης Σεπτεμβρίου 2021. Είχε πολύ αέρα γιά το drone, κι έπρεπε να κατέβουμε και λόγω ώρας και λόγω των επερχομένων νεφώσεων. Το υψηλότερο σημείο της Όχης είναι στα 1,398 μ., και τα δρακόσπιτα στα 1,350 μ περίπου.

Ορατά δυστυχώς και αιολικά πάρκα, τα οποία έχουν κατακλύσει την Εύβοια – και όχι μόνον.

Aerial aspect of one of the ‘drakospita‘ (‘dragon houses’, 7th-6th century BC) near the summit of Mt Ohki in southern Euobea (Evvia), Greece. The highest point of the mountain is 1,398 m/4,587 ft, and the drakospita at around 1,350 m.

Unfortunately, wind farms are also visible; these are infesting and defacing Euboea to an extreme degree, as is also the case with just about the whole of Greece.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *