Καστανόλογγος, ‘Οχη, Εύβοια (photos, clip)

Please scroll down for English.

Δημοσιεύουμε φωτογραφίες κι ένα κλιπάκι από τον Καστανόλογγο της ‘Οχης από το πρόσφατο οδοιπορικό μας στη νότιο Εύβοια, όπου καταγράψαμε μερικές από τις (άμεσες κι έμμεσες) καταστροφές στο φυσικό και πολιτιστικό Περιβάλλον από την άκρατη κι άκριτη επέκταση των αιολικών.

Ψηλά στην ανατολική πλαγιά της Όχης στα 1.000μ. περίπου υψόμετρο σώζεται το τελευταίο αμιγές Καστανόδασος της Νοτίου Ευβοίας, κι ένα από τα μοναδικά στην Ελλα΄δα. 
Οι υπεραιωνόβιες Καστανιές του Καστανόλογγου είναι απομεινάρια των μεγάλων δασών που κάποτε σκέπαζαν την Όχη. 
Ένα φυσικό μουσείο με κάθε δέντρο του ν’ αποτελεί ζωντανό γλυπτό.
Η μοναδική αισθητική αξία του το κατατάσσει στα Τοπία ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.
Πάνω από την δασική όαση, σαν φυσικά οχυρά, δεσπόζουν οι κορφές της Όχης (1398μ.).
Στα δυσπρόσιτα βράχια φυτρώνουν πολλά ενδημικά είδη φυτών και σπάνια δασικά δέντρα και θάμνοι όπως οι ιταμοί (μαύρα έλατα) και το αρκουδοπούρναρο.
Η περιοχή φιλοξενεί ορεινά είδη πουλιών που δεν φωλιάζουν πουθενά αλλού στη Νότια Εύβοια, μεταξύ των οποίων και 19 είδη αρπακτικών πουλιών (αετοί, γύπες, γεράκια), πολλά από τα οποία είναι σπάνια στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Μέσα σε αυτό το μοναδικό τοπίο βρίσκεται το Δρακόσπιτο της Όχης και η παλιά εκκλησία του Προφήτη Ηλία, στη ψηλότερη κορφή της Όχης. (Πηγή: http://www.e-karystos.gr/article.php?id=267)

Δυστυχώς το δάσος έχει υποστεί ποικίλες καταστροφές, περιλαμβανομένων κι αυτών που απορρέουν από τι διάνοιξη δρόμου πρόσβασης σε αιολικά πάρκα. Το τελευταίο διάστημα στο βουνό της Όχης, που είναι προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 και Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά, γίνονται εκτεταμένες επεμβάσεις για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών μεγάλης κλίμακας.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.ochi.gr/el/ochi/nature/chestnut_forest

https://www.ochi.gr/el/wind_turbines_threat

We publish photos and a clip from Kastanolongos (‘chestnut tree forest’) of Mt Ochi from our recent trip to southern Euboea (Evvia), where we recorded some of the (direct and indirect) adverse effects on the natural and cultural Environment from the unbridled and indiscriminate expansion of wind farms.

High on the eastern slope of Ochi at an altitude of around 1,000m (3,300 ft)., the last pure chestnut forest of southern Evia, and one of the only ones in Greece, barely survives,.

The centuries-old chestnut trees of Kastanolongos are remnants of the large forests that once covered Ochi, itself being within a Natura 2000 zone.

Kastanolongos is a natural museum with each tree being a living sculpture, its unique aesthetic value classifies it in the Landscapes of Special Natural Beauty.

Numerous endemic plant species and rare trees and shrubs such as orchards (black firs) and bearberry grow on the steep and sombre crags of Okhi.

The area is home to mountain species of birds that do not nest anywhere else in South Evia, including 19 species of birds of prey (eagles, vultures, hawks), many of which are rare in Greece and Europe.

In this unique landscape are the ‘drakospita’ (dragon houses’) of Ochi, as well as the old chapel of Profitis Ilias, on the highest peak (Source: http://www.e-karystos.gr/article.php?id=267)

Unfortunately, the forest has suffered a variety of disasters, including those resulting from the opening of an access road to the area’s numerous and extensive wind farms, in flagrant disregard of the fact that the region is part of the protected Natura 2000 network and is also a Special Protection Area for birds.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *