Όχη, φαράγγι του Δημοσάρη κι ανεμογεννήτριες.

Please scroll down for English.

Βλέποντας βόρεια από την κορυφή της Όχης, προς το φαράγγι του Δημοσάρη.

Ευτυχώς που έχουμε την ‘πράσινη ανάπτυξη’ να προστατεύει το Περιβάλλον, κι ακόμα πιό πολύ σε περιοχές Natura 2000 όπως στην περίπτωση της Όχης και της ΝΑ Ευβοίας γενικότερα.

Looking north from the summit of Mt Okhi, Euboea (Evvia), Greece, towards the gorge of Dimossaris.

Φαράγγι Δημοσάρη κι αιολικά / Dimossaris Gorge and wind turbines

Thank heavens that we’ve got ‘green and eco-friendly growth’ to protect our Environment, and the more so in specially-protected areas, as is the case of SE Euboea which falls within Natura 2000 zone.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *