Αιολικά και φωτοβολταϊκά στα δέκα επαγγέλματα του μέλλοντος

Το νούμερο ένα επάγγελμα του μέλλοντος κατά τη μελέτη τού αμερικανικού Bureau of Labor Statistics και όπως δημοσιεύτηκε στο άρθρο του Energypress της 5/10/2021 είναι ‘τεχνικός συντήρησης ανεμογεννητριών‘ (‘wind turbine service technicians’), ενώ τρίτο επα΄γγελμα στη σειρά είναι ‘εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών‘ (‘solar photovoltaic installers’). Στα τελευταία δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται γιά οικιακά ή βιομηχανικά φωτοβολταϊκά ή και τα δύο.

Μας αρκεί που το #1 επάγγελμα αφορά τα αιολικά.

Κι εμείς που πιστεύαμε ότι το #1 θα ΄ηταν ‘περιποιητής/συντηρητής/προστάτης του Περιβάλλοντος’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *