Οδοιπορικό στο ‘νεκροταφείο ανεμογεννητριών’ στο Καστρί Καρυστίας, Εύβοια (4K video) Journey to the wind turbine standing graveyard at Kastri Evia, Greece.

Please scroll down for English.

Οδοιπορικό στο ΄’νεκροταφείο’ ανεμογεννητριών στο Καστρί, στην περιοχή της Καρυστίας της νότιας Εύβοιας, με φωτογραφίες και βίντεο από την επιφάνεια του εδάφους όσο κι απ’τον αέρα. Σεπτέμβριος, 2021.

Τόσο η κακοποίηση του Περιβάλλοντος όσο και η πλήρης αδιαφορία γιά την αποκομιδή των ανεμογεννητριών είναι εξ ίσου εμφανείς.

Και τα χειρότερα έπονται.

Journey to the wind turbine graveyard of Kastri, in the area of ​​Karystia in southern Evia, Greece, with photos and videos from the ground as well as from the air. September, 2021.

Τhe short narration in the clip starts in Greek and continues in English.

The wholesale destruction of the Environment and the complete indifference as to the fate of derelict wind turbines are equally evident.

And the worst has still to come.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *