Σειρά συντόμων αποσπασμάτων από το οδοιπορικό μας στις ανεμογεννήτριες της νότιας Εύβοιας, Σεπ 2019: δρασκόσπιτο Νημποριού / Series of short excerpts from our trip to the wind farms of southern Evia, Greece, Sep 2019: ‘drakospito’ (‘dragon house’), near Nimborio

Please scroll down for English.

Το παρόν είναι μέρος σειράς μικρών αποσπασμάτων από το εκτενές φωτογραφικό και βιντεοληπτικό οδοιπορικό μας στη νότιο Εύβοια το Σεπτέμβριο του 2021, όπου επιχειρήσαμε να καταγράψουμε και να καταδείξουμε τη γοργά επιτελούμενη καταστροφή τόσο του φυσικού όσο και του πολιτισμικού Περιβάλλοντος της Εύβοιας από την άκρατη επέλαση των αιολικών.

The present is part of a series of short excerpts from our extensive photographic and video journey in southern Evia in September 2021, where we attempted to record and demonstrate the rapidly occurring destruction of both the natural and cultural Environments of Evia by the endless and unbridled incursion of wind farms.

The beginning of the narration is in Greek, which might partly explain why you don’t understand a word of it!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *