Η ελληνική ύπαιθρος και το ‘new normal’ (4K video) – The Greek countryside and wind turbines: the ‘new normal’.

Please scroll down for English.

Έξοχικό παρεκκλήσι που περιβάλλεται από ανεμογεννήτριες στην Καρυστία (Εύβοια).

Έτσι θα μοιάζει όλο και περισσότερο η ύπαιθρος της Ελλάδας ως αποτέλεσμα της αδυσώπητης εισβολής των αιολικών πάρκων σε όλη τη χώρα – σχεδόν σε όλα τα βουνά και τα νησιά, και όπου μία στις τρεις ανεμογεννήτριες βρίσκεται εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Η καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού Περιβάλλοντος από την αδιάκοπη εισβολή ανεμογεννητριών στην Εύβοια (και στην υπόλοιπη Ελλάδα) είναι οδυνηρά ορατή.

Και τα χειρότερα έπονται, συμπεριλαμβανομένης της αναπόφευκτης αρνητικής επίδρασης στον τουρισμό, που είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για την οικονομία της χώρας.

Φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις της Ελλάδας δεν το έλαβαν αυτό υπόψη στον διακηρυγμένο στόχο τους να μετατρέψουν την Ελλάδα σε «μπαταρία της Ευρώπης».

Traditional country chapel in southern Evia (Euboea), Greece

A traditional country chapel in Evia (Euboea), Greece, surrounded by wind turbines.

This what the countryside of Greece will increasingly look like as a result of the inexorable incursion of windfarms all over the country – on just about all the mountains and islands, and where, shockingly one in three wind turbines are within Natura 2000 – protected areas.

The wholesale destruction of the natural and cultural Environment by the unrelenting incursion of wind turbines in Evia (and the rest of Greece) is painfully visible.

And the worst has still to come, including the inevitable heavily negative effect on tourism, which is the prime generator of income for the economy of the country.

It appears that the government(s) of Greece have not taken this into account in their declared objective of turning Greece into the ‘battery of Europe’.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *