IN MEMORIAM Γεράνεια Όρη / Gheraneia Mts, Greece (HD video)

H σειρά ‘Ιn Memoriam’ είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ελληνικού φυσικού και πολιτισμικού Περιβάλλοντος που καταστρέφεται ανεπανόρθωτα τόσο από πυρκαγιές όσο και από την συνεχή, άκριτη κι επιταχυνόμενη επέλαση αιολικών, όσο και άλλων συστημάτων παραγωγής κι αποθήκευσης ‘πράσινης’ ενέργειας, ανά την επικράτεια. Το παρόν βίντεο είναι αποτέλεσμα διαδοχικών οδοιπορικών και είναι αφιερωμένο στα Γεράνεια όρη και την περιβάλλουσα περιοχή, θύματα καταστροφικών πυρκαγιών όσο και στόχοι γιά την εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

Περιλαμβάνει λήψεις από την Παλιοβούνα, τα Μακρυπλάγι, τη Μυλοκοπή, τη Μαυρολίμνη και το ρήγμα της Ψάθας. Αρκετά πλάνα είναι από πριν την μεγάλη πυρκαγιά του 2021, έτσι ώστε να θυμόμαστε τι χάνουμε…

Τα Γεράνεια όρη εκτείνονται μεταξύ της Αττικής και της Κορινθίας. Το όνομα τους αποδίδεται στην αρχαιότητα, όπου γερανοί κατεύθυναν τον Μέγαρο προς τα εκεί για να σωθεί από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Το μέγιστο υψόμετρο τους είναι 1351 μ. Η περιοχή που καταλαμβάνουν είναι γνωστή για τα πλούσια γεωμορφολογικά της χαρακτηριστικά. Η χλωρίδα που τους αντιστοιχούσε περιελάμβανε έλατα, πεύκα και δρύες, συνοδευόμενη από ένα βιότοπο 950 φυτικών ειδών και δεκάδων ειδών ζώων.

Όπως είναι αντιληπτό, η φυσική σημασία των Γερανείων όρων ήταν ιδιαζόντως σημαντική και έχει αναγνωριστεί ως προστατευόμενη περιοχή του προγράμματος Natura 2000. Τα ανησυχητικά στατιστικά που σκιαγραφούν αυτή την φυσική καταστροφή εντείνουν το ενδιαφέρον όλων και εμμέσως προειδοποιούν για την σοβαρότητα της κατάστασης.

Η καταστροφική φύση της φωτιάς είναι διττή. Απειλεί τόσο την ανθρώπινη ζωή όσο και το περιβάλλον. Για την ακρίβεια έχει διατυπωθεί ο κίνδυνος η εν λόγω πυρκαγιά να επηρεάσει και το θαλάσσιο περιβάλλον (με τα Γεράνεια όρη να εκτείνονται μέχρι τον Σαρωνικό κόλπο).

Η περιοχή εξαιτίας της γεωτεκτονικής μορφής της είχε έντονη σεισμική δραστηριότητα και αναμένεται η αύξηση σε κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και τροφοδότηση των υδάτων με κατάλοιπα της καύσιμης ύλης.

Οι δύο πλέον πρόσφατες και καταστροφικές πυρκαγιές στα Γεράνεια ήσαν:

A) Tην 23 Ιουλίου 2018 στα νότια/ανατολικά Γεράνεια, όπου κάηκε έκταση περίπου 53.137 στρεμμάτων δασών. Αυτό το γεγονός είναι πιό γνωστό ως ‘πυρκαγιά της Κινέττας’.

Β) Από την 19η μέχρι την 22α Μαΐου 2021 στη βόρειο και δυτική πλευρά των Γερανείων, όπου η πυρκαγιά ξεκίνησε αργά το βράδυ από το Σχίνο Δήμου Λουτρακίου και έφτασε στις 22 Μαΐου στην ευρύτερη περιοχή του Αλεποχωρίου του Δήμου Μεγαρέων. Η συνολική καμμένη έκταση μέχρι την 22 Μαΐου, σύμφωνα με το EFFIS, είναι 71.310 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης από τα οποία το 54% είναι δάση κωνοφόρων (38.500 στρ.), το 30,6% είναι γεωργικές εκτάσεις (21.820 στρ.) ενώ το 6,1% δηλαδή τα 4.350 στρέμματα ανήκουν σε περιοχή Natura 2000.

Η πυρκαγιά αυτή αποτελεί την πιο καταστροφική, από άποψη καμμένης δασικής έκτασης, της τελευταίας δεκαετίας.

IN MEMORIAM: Gheraneia Mts, Greece

The ‘In Memoriam’ series is dedicated to the memory of the Greek natural and cultural Environment that is irreparably being destroyed both by fires and by the unrelenting, indiscriminate and accelerating expansion of wind farms, as well as of other systems for the generations and storage of ‘green’ energy, all over Greece.

This video is the result of a series of trips and is dedicated to the Gheraneia mountains and the surrounding area, victims of catastrophic fires as well as having been earmarked for the installation of wind farms. The material includes shots from Paliovouna, Makryplagi, Mylokopi, Mavrolimni and the Psatha fault. A fair number of the scenes and shots are from before the catastrophic forest fire of 2021, so that we remember what we are missing …

The lush and verdant Gheraneia mountains stretch between Attica and Corinthia. Their name is attributed to antiquity, where ‘gheranoi’ (cranes) directed Μegarus of Zeus) in their direction to save him from the flood of Deucalion. Their highest point is 1,351 m/4,432 ft. The area they occupy is known for its rich geomorphological attributes.

The flora that corresponded to them included firs, pines and oaks, accompanied by a habitat of 950 plant species and dozens of animal species. Gheraneia had been recognized as a Natura 2000 Protected Area.

The two most recent and devastating fires in Gheraneia were:

(A) On July 23, 2018 in southern / eastern Gheraneia , where an area of 53,137 acres of forest was burned. (B) From 19 to 22 May, 2021 on the north and west side of Gheraneia , with a total burned area of 71,310 acres according to EFFIS, of which, 54% are coniferous forests, 30.6% are agricultural areas while 6.1% i.e. 4,350 acres are within the Natura 2000 area. This fire was the most destructive, in terms of burnt forest area, fire of the last decade in Greece.

Πηγές / Sources:

Wikipedia

NOFFi http://epadap.web.auth.gr/?lang=en Copernicus

https://effis.jrc.ec.europa.eu/ https://ecotivity.gr

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *